Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2013

Peuterspeelzalen

Sinds maart 2009 is de Stichting Welzijn Diemen (SWD) verantwoordelijk voor alle peuterspeelzalen in Diemen. De discussie over de toekomst van de SWD en verplichtingen uit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) hebben nu echter aanleiding gegeven om te onderzoeken waar de peuterspeelzalen in de toekomst het beste kunnen worden ondergebracht.

Het college stelt in de notitie Peuterspeelzalenwerk in Diemen voor om deze op termijn onder te brengen bij de onderwijsstichting waarin Stichting Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Spirit samenwerken. Dezelfde notitie geeft randvoorwaarden waaraan de peuterspeelzalen in Diemen moeten voldoen.

D66 steunt het onderzoek om de peuterspeelzalen onder te brengen bij het onderwijs. Het belangrijkste voordeel daarbij is dat er een doorgaande lijn wordt gecreëerd tussen de Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) en het basisonderwijs. De hoop is dat daarmee al in de VVE taalachterstanden kunnen worden voorkomen. Want volgens D66 verdienen alle kinderen de kans om goed basisonderwijs te volgen en taalbegrip is daarbij onontbeerlijk.

Foto: D66 Amsterdam Magazine.