Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 april 2016

Vacatures in Diemen

vacatures in Diemen

Er zijn uitdagende vacatures voor in het bestuur van D66 Diemen. Heb jij zin om je CV op te poetsen, ervaring op te doen, politiek profiel op te bouwen en zitting te nemen in het tofste bestuur van Diemen? Kijk dan snel of er wat tussen zit!

Bestuurslid communicatie

Als bestuurslid communicatie ben je primair verantwoordelijk om het contact met de (eigen en buur-) leden te leggen, te onderhouden en te optimaliseren. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen ook de communicatiekanalen, zoals onze Facebook, Twitter, de nieuwsbrief, website en eventueel nieuw te ontwikkelen (online) kanalen.

Verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse nieuwsbrief uitzenden
 • Sociale media bijhouden en ontwikkelen
 • Huisstijl bewaken
 • Flyers en posters ontwikkelen / drukken in campagnetijd
 • Verantwoordelijk voor eerstelijnscontact voor vragen via (online) communicatie
 • Verantwoordelijk voor media-uitingen, samen met de bestuursvoorzitter
 • Agenderen van wensen uit vereniging in bestuursvergaderingen
 • Aanwezig bij maandelijkse bestuursvergadering

Profiel:

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Vermogen om mensen te mobiliseren
 • Gemakkelijk in samenwerken met verschillende personen / organisaties
 • Liefst ervaring met (of achtergrond in) communicatie- of marketingwereld

Tijdsinvestering:

 • Door bijhouden van sociale media makkelijk kunnen schakelen in tijd
 • Indicatie: één dagdeel per week

Bestuurslid organisatie & evenementen

Als bestuurslid organisatie en evenementen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de activiteiten van de afdeling. Dat betekent dat je goed kunt samenwerken én dat je oog hebt voor wat er speelt onder de leden, de fractie en het bestuur van D66 Diemen.

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van jaaragenda met activiteiten, samen met het bestuur
 • Maandelijks organiseren van (informele) bijeenkomsten of evenementen
 • Contact onderhouden met (potentiële) accommodaties in Diemen
 • Contact onderhouden met evenementorganisatoren in Diemen
 • Netwerk opbouwen en onderhouden met relevante gastsprekers (binnen en buiten D66)
 • Oppakken van wensen vanuit collega-secretarissen en dat kunnen omzetten in succesvolle evenementen
 • Aanwezig bij maandelijkse bestuursvergadering

Profiel:

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Gevoel voor wat er speelt en hoe het bestuur hierop in kan spelen met activiteiten
Planmatig kunnen werken
Gemakkelijk in samenwerken met verschillende personen / organisaties

Tijdsinvestering:

 • Rondom evenementen iets meer inzet
 • Indicatie: één dagdeel per week

Bestuurslid politiek

In deze functie ben je verantwoordelijk om continue bruggen te slaan tussen de politiek (fractie + wethouder) en de vereniging (leden + bestuur). Zodoende weet je wat er speelt in de Diemense raad en kun je dat goed vertolken naar het bestuur. Ook andersom kun je ingezet worden om de wensen vanuit de vereniging en het bestuur op soepele wijze onder de aandacht te brengen van de fractie of het bestuur. Je kunt opereren in een politiek sensitief veld, en hebt een duidelijk D66-profiel qua standpunten en DNA.

Verantwoordelijkheden:

 • Volgen van fractie- en raadsvergaderingen (kan op afstand of fysiek)
 • Contactpersoon voor belangrijke politieke spelers in Diemen (college, raad, collega-besturen, Jonge Democraten Amsterdam)
 • Brugfunctie tussen ‘politiek’ en ‘vereniging’
 • Agenderen van wensen uit Diemense politiek in bestuur
 • Aanwezig bij maandelijkse bestuursvergadering

Profiel:

 • Ervaring met werken in politiek sensitief veld (kan ook op klein (studie / medezeggenschapsraad) niveau)
 • Gemakkelijk in samenwerken met verschillende personen / organisaties

Tijdsinvestering:

 • Rondom belangrijke raadsbesluiten meer inzet
 • Indicatie: een dagdeel per week

De procedure

Via alle kanalen worden deze vacatures onder de aandacht van de leden gebracht. Het is de bedoeling dat sollicitanten een motivatiebrief (max. één kantje) en CV doorsturen aan bestuursvoorzitter Mart Roumen (m.roumen@hotmail.com). Dit kan tot 30 april. Daarna worden deze gebundeld en verspreid onder de leden op de extra ingelaste ALV, samenvallend met de reeds geplande borrel op 21 mei, om 15:00. De leden stemmen uiteindelijk op democratische wijze over de kandidaat-bestuursleden. De locatie volgt nog, maar dit zal logischerwijs in ieder geval in Diemen zijn.

Ben jij het nieuwe bestuurslid?