Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juni 2016

BLOG: ACHTER DE SCHERMEN BIJ D66 DIEMEN

Het is voor veel mensen onduidelijk om precies te doorgronden wat er nou gebeurt in ‘de achterkamertjes’ van de lokale politiek. Om die reden heeft het bestuur een blog ontwikkeld, waarin we als D66 Diemen ieder kwartaal toelichten wat er gebeurd is, en hoe dat precies tot stand is gekomen. Deel 1: januari – juni 2016. 

Mart

Mart Roumen

D66 Diemen is zo ingericht (zoals het hoort) dat het bestuur en de fractie autonoom van elkaar opereren. Fractievoorzitter Kai de Haan bewaakt de politieke lijn, en in het bestuur bewaak ik de ‘politieke vereniging’. In de praktijk is het zo dat bij hoofdlijnen op beide terreinen (politiek gemorrel in de raad / college) of in de vereniging (breuk tussen leden, andere wensen bestuur dan vereniging) we snel schakelen en wederzijds elkaar op de hoogte brengen van de gang van zaken.

‘Als er grote besluiten genomen worden is het goed dat er veel draagvlak is’

De vakantieperiode van 2015 op 2016 was ook zo’n periode. Met een breuk in de SP en daarbij de keuze van hun wethouder (iets later) om op te stappen uit het college, maakte dat het bestuur, de fractie en de wethouder veelvuldig afspraken om elkaar op de hoogte te brengen van de situatie. Een fijne wisselwerking, want als er grote besluiten genomen worden is het goed dat er veel draagvlak is binnen alle geledingen van de partij.

Daarna werd het rustiger en konden wij als bestuur ons richten op de jaaragenda die begin januari is opgesteld. Zowel binnen de vereniging als in het bestuur bestond de wens om meer samenwerking te zoeken met andere partijen, zodat we ook nieuwe gezichten kunnen verwelkomen bij activiteiten, en er tegelijkertijd ook meer kleuren vertegenwoordigd zijn in discussies of debatten.

Al snel kregen we dit van de grond, zo organiseerden we in dezelfde maand nog een thema-middag met ons wetenschappelijk bureau, de Van Mierlo-stichting, over participatie en de vermaledijde ‘participatiesamenleving’. De buren van D66 Ouder-Amstel en Uithoorn sloten hierbij ook aan (waren ook medeorganisator), waardoor we met een man of vijfentwintig veel meer slagkracht hadden en er wederzijdse contacten konden worden gelegd op niveau van vereniging, bestuur, college en raad.

”Onze’ Jan Paternotte was bereid een presentatie te geven’

Midden februari was onze ALV, die met name in het teken stond in het ophalen van ideeën voor evenementen, en het vastleggen van de jaaragenda. Door de weinig spannende inhoud van deze vergadering, besloot het bestuur om het geheel aan te kleden met een gastspreker. Uit Amsterdam was ‘onze’ Jan Paternotte bereid om na afloop van onze ALV een presentatie te geven over het wel en wee in de hoofdstad. Ook hier is het weer goed om wederzijds de lijnen kort te houden, en de drempel te verlagen voor onze leden, fractie, wethouder en zelfs de burgemeester om ‘snel even’ te schakelen met onze collega’s uit Amsterdam. Alleen al om die reden een nuttige bijeenkomst, daarnaast is Jan natuurlijk ook gewoon een toegankelijke en goede spreker.

Met fris optimisme besloten we dat die samenwerking belangrijk is in Diemen, en dat we veel meer naar buiten zouden moeten treden. Ook lokaal. Zo konden we een maand later een delegatie van GroenLinks Diemen verwelkomen bij onze middag over de relatie tussen overheid en ICT, en het nut van communiceren met Open Data. In april was het helemaal een feest wat samenwerking betreft, want de avond over het associatieverdrag met Oekraïne werd zowel door de Jonge Democraten, GroenLinks Diemen als D66 Diemen georganiseerd, en ook delegaties van andere Diemense partijen waren aanwezig als bezoeker.

‘Het animo was overweldigend’

Daarna was er minder nieuws. De secretaris Roderick van Beem besloot – en we wensen hem natuurlijk heel erg veel succes – om zijn carrière voort te zetten in Australië. Hij kreeg een plotsklapse unieke aanbieding, en die kon hij natuurlijk niet weigeren. Zodoende werd de borrel in mei gepromoveerd tot een extra ingelaste ALV met een bestuursverkiezing. Het toenmalige bestuur besloot door de sterke groei van leden, ingezet sinds januari (15 procent erbij), en door het enthousiasme van de reeds bestaande leden voor nieuwe en andere activiteiten om de vrijgekomen bestuursposten (toen was er een driekoppig bestuur) te vervangen door drie nieuwe uitgesplitste vacatures (toewerken naar een vijfkoppig bestuur).

Het animo was overweldigend, zeker tien man (m / v) overwogen om te solliciteren op de drie posities, zelfs mensen buiten ons eigen ledenbestand namen contact op of er mogelijkheden waren. Uiteindelijk merk je dan toch dat de soep niet zo heet gegeten wordt… En blijven er vier kandidaten voor twee posities over. Nog steeds een unicum voor D66 Diemen dat er op beide posities iets te kiezen valt, en ook niet zomaar kandidaten. Uiteindelijk is het besluit door de ALV genomen om Sarie Muijs en Damy Pieterse de posities van respectievelijk ‘bestuurslid politiek’ en ‘bestuurslid evenementen’ te laten vervullen, en zijn we nu twee weken onderweg.

‘Bij ons geen overkill aan consultants’

Voorzitter van een lokale politieke vereniging is een fascinerende positie, omdat je met zo’n ongelooflijk divers ledenbestand te maken hebt. Bij ons geen overkill aan consultants en ‘geslaagde mensen’, zoals D66 vaak gezien wordt, maar het bestaat juist uit heel erg uiteenlopende persoonlijkheden, met andere interesses en kwaliteiten. Er is ook geen dominante cultuur, per samenstelling mensen verschilt dat heel erg. Bij iedere vergadering en ieder contact leer ik weer bij, en weet ik steeds beter wat er bij welke persoon werkt of juist niet. Het mooie is dat er geen mal of sjabloon is van wat hoort of ‘wat moet’, en uiteindelijk merk je dat in een vereniging als de onze het intermenselijk contact toch altijd doorslaggevend is voor alle zaken.

In ieder geval hangt de vlag van D66 Diemen inmiddels weer fier uit, en is er ondanks – of juist door – de wisseling in het bestuur een nieuwe energie vrijgekomen, die zich hopelijk gaat uitbetalen in prachtige activiteiten en discussies voor onze leden, en misschien zelfs wel in een stabiele groei. Nog anderhalf jaar zo doorgroeien en dan zitten we bij de 100+ gemeentes (afdelingen met meer dan honderd leden), en gaan we pas echt mee tellen, toch Den Haag? 😉