Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

D66 neemt verantwoordelijkheid en stemt met grote tegenzin in met VVGB biomassacentrale

D66 heeft donderdag met grote tegenzin ingestemd met de Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) voor de biomassacentrale die NUON/Vattenfal in Diemen wil bouwen. Wij zijn tegen het gebruik van biomassa als energiebron, maar zagen geen juridische mogelijkheid de VVGB te weigern. D66 Diemen vindt dat wij daarom onze verantwoordelijkheid moeten nemen en niet mogen duiken voor moeilijke beslissingen.

Door SDE+ subsidies van het Rijk, de houding van provincie en gemeente Amsterdam en Almere, zat D66 in de positie om te moeten beslissen over de VVGB die nodig is voor de realisatie van de biomassacentrale. Onze fractie zag geen juridische mogelijkheden om die VVGB te weigeren. Weigeren zonder juridische grond was ook niet zonder risico’s: als de rechter zou oordelen dat het handelen van de gemeenteraad onrechtmatig was geweest, dan zou dat grote financiële gevolgen hebben gehad voor Diemen, en zou de biomassacentrale er alsnog gekomen zijn. Bovendien zou een stem tegen de VVGB betekenen dat het convenant (waarin extra afspraken over vervoer, uitstoot, tijdelijkheid en duurzaamheid van de biomassacentrale) van tafel ging. Die risico’s konden wij, zeker als collegepartij, niet nemen.

Uiteindelijk heeft D66 Diemen haar verantwoordelijkheid genomen en voor de VVGB gestemd. Ook diende D66 samen met GroenLinks en PvdA een motie in die werd aangenomen. In de motie spreekt de raad haar ongenoegen uit over biomassa als energiebron, en roept de raad het college op dit ongenoegen breed uit te dragen bij de minister en de provincie.