Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Diemen gaat door met bouwen, stelt bestemmingsplan Holland Park Zuid vast

Op 26 september heeft de gemeenteraad van Diemen het bestemmingsplan van Holland Park Zuid vastgesteld. Het bouwen van woningen op Holland Park Zuid levert weer een nieuwe bijdrage aan het inperken van de woningtekorten in Diemen en de regio.

Zowel het Stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan geven voldoende aandacht aan duurzaamheid, groenvoorzieningen, ontsluiting via OV,  fietsroutes en de leefbaarheid in het gebied.

D66 vindt het van groot belang dat sociale woningbouw onderdeel is van het plan. Het bestemmingsplan geeft aan om minimaal 30 % in de categorie sociale woningbouw en minimaal 20 % in de categorie middenhuur te zullen bouwen. D66 hecht veel waarde aan extra woonaanbod voor beide categorien, sociale woningbouw en middenhuur. Het is van groot belang om de verschillende categorien gelijkmatig te spreiden over de verschillende woonblokken, wat met dit plan ook gebeurt.

Wanneer we het hebben over woningbouw, mogen we ook de stikstofkwestie niet uit het oog verliezen. Ondanks dat de gevolgen nog niet helemaal duidelijk zijn, wordt de kans dat de stikstofuitspraak impact heeft op dit project laag ingeschat. De bouwlocatie ligt namelijk meer dan 3 kilometer van Natura 2000 gebieden af.