Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Start aan lokale uitwerking klimaatakkoord, D66 Diemen wil ambitie

Ondanks dat het klimaatakkoord op nationaal niveau pas dit najaar getekend zal worden, blijft Diemen niet afwachten. Afgelopen donderdag heeft de Raad de “Startnotitie Regionale Energiestrategie” vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft hoe lokale overheden het klimaatakkoord gaan uitwerken.

Die uitwerking gebeurt samen met andere gemeenten, in samengestelde regio’s. Diemen maakt deel uit van de regio Noord-Holland Zuid. Wij zien dat deze startnotitie de mogelijkheid biedt om een echt “bottom-up” plan te realiseren: een plan dat wordt gedragen door lokale overheden, bedrijven, experts en inwoners.

Een half jaar na ondertekening van het klimaatakkoord moeten alle regio’s met een bod komen waarin zij laten zien wat zij kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. De Rijksoverheid legt niet op hoeveel duurzame energie wij als regio precies moeten leveren en waar, maar vraagt ons wat wij denken te kunnen bieden. Over dat bod zouden wij als D66 dan wel willen zeggen: laat dat niet het minimum zijn waarmee wij als regio denken af te kunnen. Laat ambitie zien, de wil om het verschil te maken. Want het klimaatprobleem oplossen gaat niet meer als we alleen maar inzetten op het halen van magere zesjes.