Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Raad stemt voor begroting en neemt motie aan tegen biomassacentrale

Donderdagavond is de begroting voor 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen. D66 is blij met deze begroting: er wordt vol ingezet op wonen, duurzaamheid en participatie. De begroting is ruim sluitend en laat ook voor op de lange termijn gezonde cijfers zien.

D66 deed enkele aanvullende voorstellen bij de begroting. Het eerste voorstel betrof afvalscheiding. D66 wil meer aandacht voor afvalscheiding bij de studentenflats Rode Kruislaan en Campus Diemen-Zuid. Op dit moment wordt de afvalverwerking daar geregeld door de eigenaren van de gebouwen, niet door de gemeente. Bij beide locaties zijn op dit moment weinig mogelijkheden om afval te scheiden, afgezien van glas, papier en restafval. D66 wil dat het college in gesprek gaat met de eigenaren van de complexen om dat te verbeteren. Een meerderheid van de raad steunde dit voorstel.

Ook diende D66 een motie in over bewonersparticipatie. D66 wil meer inzicht in de rol van bewoners bij plannen van de gemeente. Het college zegde daarop toe dat er bij nieuwe plannen meer duidelijkheid komt over hoe, wanneer en met welk doel Diemenaren mee kunnen praten. Hier zullen wij goed op blijven letten.

Verder kwamen wij met een amendement over de afvalstoffenheffing. In de begroting was voorgesteld deze te verhogen met 20 euro. Dat kwam onder andere door de zorgen over AEB, waarvan Diemen afhankelijk is voor haar afvalverwerking. Die zorgen zijn op dit moment minder geworden. Daarom stelden wij samen met Leefbaar Diemen, PvdA en Groenlinks voor de afvalstoffenheffing met de helft minder te laten stijgen: 10 euro in plaats van 20. Ook dit amendement werd aangenomen.

Ten slotte diende D66 samen met GroenLinks, VVD en Leefbaar Diemen de motie “Ook geen biomassacentrale in Diemen” in, waarin wij Vattenfall opriepen de plannen voor een biomassacentrale in Diemen te staken. Vanwege publieke weerstand heeft Vattenfall besloten alle plannen voor biomassacentrales in Nederland stop te zetten, behalve in Diemen. Wij vinden dat het bedrijf ook moet besluiten de plannen in Diemen op te schorten, gezien de grote weerstand onder zowel de inwoners als de gehele gemeenteraad van Diemen. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen: alleen Ons Diemen en Ouderenpartij Diemen stemde tegen.