Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Gemeenteraad debatteert over herinrichting sportpark

Vanavond heeft de gemeenteraad een debat gevoerd over de herinrichting van sportpark de Diemen. In het voorstel van het college wordt ruimte gemaakt voor hockey, een extra veld voor Sv Diemen, een veld voor handbal en een beachveld. Lees hier de bijdrage van Rick Poelwijk:

“Bedankt voor het woord voorzitter. Ik zal eerst ingaan op de beoogde herinrichting van het sportpark, daarna op de situatie van TIW survivors en ten slotte samenvattend afsluiten.

Diemen is een groeiende gemeente en als D66 vinden wij het van essentieel belang dat de voorzieningen van Diemen meegroeien met het aantal inwoners. Zo ook de sportvoorzieningen: na de stappen die zijn gezet met de nieuwe sporthal, volgt nu de herinrichting van het sportpark De Diemen. Met deze herinrichting kunnen meerdere wensen gerealiseerd worden die al lang bij ons als fractie en bij de raad leven. Ten eerste creëren we eindelijk ruimte voor hockey in Diemen. Zelfs zonder eigen faciliteiten is HC Diemen een sterke vereniging met veel potentie. Wij zijn erg blij dat we met dit plan invulling kunnen geven aan het ingediende burgerinitiatief uit 2017. Ten tweede komt er ruimte voor een langgekoesterd extra veld voor Sv Diemen, een club die nog altijd groeit en ook in de toekomst meer nieuwe leden verwacht. Ten slotte komt er plek voor een handbal- en beachvolleybalveld, wat nog meer diversiteit aanbrengt op het sportpark. Al met al betekent dit ruimte voor zo’n 800 extra sporters in Diemen. Meer gelegenheid voor sport en meer gelegenheid voor ontmoeten en verbinden. Wij zijn dus erg blij met, en trots op dit plan voor de herinrichting.

Deze ontwikkelingen passen natuurlijk niet zomaar. Ruimte wordt schaarser in Diemen, en dat zorgt er voor dat in dit plan een lastige keuze moet worden gemaakt. Realisatie van onder meer hockey, voetbal en handbal op sportpark de Diemen heeft als gevolg dat TIW-Survivors moet verhuizen. Samen met de gemeente Amsterdam is gekeken hoe daar zo goed mogelijk invulling aan gegeven kan worden. Daar is uiteindelijk een nette oplossing uit gekomen. TIW-Survivors kan, vlak over de gemeentegrens, terecht bij OVVO. Gemeente Amsterdam gaat investeren in het veld, licht en faciliteiten om het complex bij O.V.V.O een kwaliteitsinjectie te geven en breder bespeelbaar te maken. Wij zijn erg blij dat de gemeente Amsterdam daaraan wil meewerken. Met de zorg voor deze verhuizing en door de kwaliteitsinjectie bij OVVO wordt naar onze mening invulling gegeven aan de zachte landing waar wij ons vanaf het begin voor hebben uitgesproken. En voorzitter, het klopt dat voor de honkballers niet alles zal zijn zoals het was. Zoals ook in het rapport staat zal er creatiever omgegaan moeten worden met het plannen van trainingen en wedstrijden. Maar de realiteit is wel dat dit voor praktisch álle clubs in deze regio geldt. Wij begrijpen dat het voor TIW niet de perfecte oplossing is, maar het is in onze ogen wel een acceptabele oplossing.

Onder de streep zien wij dus het volgende: aan de ene kant een herinrichting van het sportpark die het mogelijk maakt om nog meer Diemenaren aan het sporten te krijgen en de sportdiversiteit op het sportpark uit te breiden, aan de andere kant een oplossing om TIW op een nette manier op een andere plek onder te brengen. Dit bij elkaar maakt dat wij als D66 vol overtuiging kunnen instemmen met het krediet om deze herinrichting mogelijk te maken.