Steun ons en help Nederland vooruit

Als voormalig wethouder en momenteel als raadslid heeft Jeannette Pietersen zich ingezet voor kunst en cultuur. Het werken aan een goed kunst- en cultuuraanbod in Diemen ziet ze als een grote uitdaging in onze pluriforme samenleving. Als woordvoerder van de D66 fractie was Jeannette de afgelopen jaren woordvoerder op het gebied van onder andere Wmo- en ouderenbeleid, vrijwilligerswerk, minderhedenbeleid en wonen. Vooral voor dit laatste thema heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van betaalbare huisvesting voor jong en oud. Als Jeannette wordt herkozen gaat ze graag de komende vier jaar met volle kracht door om zoveel mogelijk betaalbare woningen voor de inwoners van Diemen te realiseren.

Meer van Jeannette Pietersen