Steun ons en help Nederland vooruit

Rick Poelwijk is sinds 2020 de fractievoorzitter van D66 Diemen en het jongste raadslid nadat hij in 2018 in de gemeenteraad kwam. Hij is onder andere woordvoerder op de onderwerpen Duurzaamheid, Sport en Ruimtelijke Ordening. Ook maakt Rick deel uit van de werkgroep Subsidies en de werkgroep Democratie. De werkgroep Democratie werkt aan democratische vernieuwing en versterking in Diemen, terwijl de werkgroep Subsidies gesubsidieerde instellingen van Diemen bezoekt en daar verslag van doet aan de gemeenteraad. Als raadslid wil hij zich inzetten voor een duurzaam Diemen en een gemeente die zo toegankelijk mogelijk is voor alle Diemenaren.

Voor zijn raadslidmaatschap heeft Rick onder meer ervaring opgedaan in de Diemense jongerenraad en als bestuurslid van Faculteitsvereniging EOS. Naast zijn werkzaamheden voor de gemeenteraad studeert hij Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit.

Meer van Rick Poelwijk