Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

45 publicaties gevonden.

 • D66 dient amendement in om bewoners te betrekken bij uitbreiding blauwe zone

  Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad over het voorstel van het college om heel Diemen-Zuid blauwe zone te maken. Dat ging buiten de gebruikelijke procedure van uitbreiding om: normaal wordt een wijk pas blauwe zone als een meerderheid van de bewoners daar om vraagt of als er een te hoge parkeerdruk is gemeten. Hiervan was bij…

  • Gepubliceerd op 1 april 2019
 • Motie ‘Onderzoek doortrekken tramlijn 19’

  De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam, bijeen op 17 oktober 2017, Overwegende dat: - De huidige tramlijn 9 met ingang van het nieuwe lijnennet in 2018 een gewijzigde route rijdt en vanaf dat moment tramlijn 19 wordt. - Er is in het verleden op verschillende momenten onderzoek is gedaan naar…

  • Gepubliceerd op 18 oktober 2017
 • Motie – Diemerdammersluis

  Motie PvdO, GroenLinks, D66, Leefbaar Diemen en CDA – Verzoekt het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek zich in te spannen de historische stenen in de Diemerdammersluis toegankelijk en zichtbaar te maken. [..] (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 15 november 2015
 • Motie – Sportnota

  Motie PvdA, GroenLinks, PvdO, D66 en VVD – Verzoekt het college haast te maken met het opstellen van een toekomstvisie voor de binnensportaccommodaties [..] (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 15 november 2015
 • Amendement – Varianten in de afvalinzameling

  Amendement GroenLinks, PvdA en D66 - Varianten in de afvalinzameling (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 19 februari 2015
 • Amendement – Voorhangprocedure financiële bepalingen DUO+

  Amendement D66 en VVD - Voorhangprocedure financiële bepalingen DUO+ (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 8 januari 2015
 • Motie – Gezamenlijke raadscommissie ICT DUO+

  Motie D66 en VVD - Gezamenlijke raadscommissie i.h.k.v. Gemeenschappelijke Regeling en ICT-krediet DUO+ (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 27 november 2014
 • Amendement – Voorhangprocedure jaarrekening ICT DUO+

  Amendement D66 en VVD - Voorhangprocedure jaarrekening i.h.k.v. Gemeenschappelijke Regeling en ICT-krediet DUO+ (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 27 november 2014
 • Amendement – Instemming exitbepalingen ICT DUO+

  Amendement D66 - Instemming exitbepalingen i.h.k.v. Gemeenschappelijke Regeling en ICT-krediet DUO+ (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 27 november 2014
 • Amendement – Overbrenging van taken ICT DUO+

  Amendement D66 en VVD - Overbrenging van taken i.h.k.v. Gemeenschappelijke Regeling en ICT-krediet DUO+ (aangenomen)

  • Gepubliceerd op 27 november 2014