Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Dankzij D66 onderzoek naar verlenging tramlijn 19

Op verzoek van D66 komt er een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een verlenging van de toekomstige tramlijn 19. D66-raadsleden Kai de Haan (Diemen) en Jan-Bert Vroege (Amsterdam) pleitten voor dit onderzoek in de zogeheten Regioraad. De Haan: “Goed dat dit onderzoek er nu komt. Er zijn in Amsterdam-Zuidoost grenzend aan Diemen en in Holland Park in Diemen-Zuid de afgelopen jaren veel woningen gebouwd. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Goede bereikbaarheid is dan cruciaal’’. Vroege: ‘’Holland Park is echt een verbindende schakel tussen Diemen en Amsterdam, daar moet het openbaar vervoer dus ook op worden aangepast wat ons betreft’’.

Tramlijn 19

De huidige tramlijn 9 wordt met ingang van het nieuwe lijnnennet in 2018 veranderd in tramlijn 19 en krijgt een gewijzigde route. In het verleden zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid om de route van tramlijn 19 door te trekken richting Amsterdam Zuidoost of Diemen-Zuid. De Haan: ‘’Toen bleek dat doortrekken niet opportuun was. Maar door de gestage woningbouw is het belangrijk dat we hier opnieuw goed naar kijken’’.

Onderzoek

Het aantal verplaatsingen neemt – evenredig met het aantal inwoners en de economische activiteiten – flink toe in Zuidoost. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid is het daarom extra belangrijk dat het aandeel verplaatsingen via het openbaar vervoer goed kunnen worden opgevangen. Vroege: ‘’Daarom kijkt D66 zeer uit naar de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek voor tramlijn 19.’’

Gepubliceerd op 19-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018