Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Onderzoek doortrekken tramlijn 19’

De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam, bijeen op 17 oktober 2017,

Overwegende dat:

– De huidige tramlijn 9 met ingang van het nieuwe lijnennet in 2018 een gewijzigde route rijdt en vanaf dat moment tramlijn 19 wordt.

– Er is in het verleden op verschillende momenten onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid om de route tramlijn 19 door te trekken richting Amsterdam Zuidoost of Diemen-Zuid.

– Ten tijde van die onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van het doortrekken niet voldoende haalbaar en/of wenselijk was.

– Er zowel in Amsterdam-Zuidoost grenzend aan Diemen als in Holland Park in Diemen-Zuid er zowel de afgelopen als komende jaren een forse toename in het aantal woningen is.

– Het gezien dit toename van het aantal woningen op zijn plaats lijkt om op korte termijn een nieuw haalbaarheidsonderzoek naar verlenging van tramlijn 19 richting Diemen-Zuid of Verrijn Stuartweg uit te voeren.

Verzoekt het dagelijks bestuur om:

– Op korte termijn een nieuw onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van verlenging van tramlijn 19 richting station Diemen-Zuid of Verrijn Stuartweg.

– De uitkomsten van dit onderzoek ter bespreking voor te leggen aan de regioraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kai de Haan en Jan-Bert Vroege

Gepubliceerd op 18-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018