Steun ons en help Nederland vooruit

Alles-in-één-school (brede school)

D66 is voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op één locatie kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden in een vroeg stadium signaleren. Bij nieuwbouw maakt de gemeente een combinatie van functies mogelijk, zodat het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden wordt bevorderd. Zo vindt D66 dat de nieuwe basisscholen in de nieuwbouwwijken Plantage De Sniep en Holland Park ook in de avonduren moeten functioneren als ontmoetingscentrum in de wijk. Ook de samenwerking tussen de Diemense basisscholen en andere voorzieningen in Diemen moet worden geïntensiveerd. Daarbij denkt D66 aan de bibliotheek, de muziekschool, zwemonderwijs, sportverenigingen en scouting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018