Steun ons en help Nederland vooruit

Betaalbare woningen in het middensegment

D66 vindt de groei van het aantal betaalbare woningen in het middensegment minstens zo belangrijk. Mensen met een middeninkomen zoals agenten en leraren, kunnen steeds moeilijker aan een woning komen. Deze groep kan immers geen gebruik maken van sociale huurwoningen, bovendien rijzen de prijzen van vrije sector huur- en koopwoningen de pan uit. De tweedeling die ontstaat door een gebrek aan woningen in het middensegment, vindt D66 onacceptabel. Om te voorkomen dat de huurprijzen zodanig worden opgeschroefd dat deze na verloop van tijd voor bestaande huurders onbetaalbaar worden, moet waar mogelijk de vrijheid van verhuurders worden ingeperkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018