Steun ons en help Nederland vooruit

Burgers zelf aan zet

Veel Diemenaren kunnen en willen veel bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Ze vormen met elkaar het unieke gezicht van Diemen. D66 wil dat het gemeentebestuur de mensen zoveel mogelijk de ruimte geeft om zelf hun eigen zaken te regelen en individuele krachten bijeen te brengen om met elkaar dingen te doen voor de gemeenschap. Dit betekent dat serieuze stappen worden gezet om de bureaucratie tot een absoluut minimum te beperken en de samenwerking te bevorderen.

Het moet eenvoudiger worden een burgerinitiatief lokaal te agenderen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018