Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie

Om duurzaamheid te stimuleren willen we in Diemen ook meer gaan werken volgens principes van de circulaire economie. Afval is een grondstof en we willen toe naar een gemeente waarin we zo veel mogelijk van onze materialen kunnen hergebruiken. Afvalscheiding door bewoners – van papier, GFT en glas – is en blijft essentieel en voor plastic moet worden onderzocht wat het meest effectief is: afvalscheiding door bewoners of scheiding na inzameling. D66 is er op tegen om bewoners te laten betalen per vuilniszak. Wij willen mensen stimuleren om afval te scheiden door dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. De papier- en GFT-bak moeten niet ver weg zijn, maar tenminste even dichtbij als de restafvalcontainer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018