Steun ons en help Nederland vooruit

Dierenwelzijn

Dieren horen bij onze samenleving. Ze hebben recht op bescherming en zorg. D66 heeft in Diemen de afgelopen jaren een voortrekkersrol vervuld als het gaat om dierenwelzijn. Groen en water zijn noodzakelijk voor dieren die in de vrije natuur leven. Bij nieuwbouw en herinrichting moet hier rekening mee worden gehouden. Met kleine ingrepen kunnen bijvoorbeeld amfibieën zoals kikkers en salamanders, makkelijker uit het water komen of oversteken. Vogels kunnen beter nestelen in nestkasten. Bij nieuwbouw kunnen huismusvriendelijke dakpannen worden gebruikt. D66 wil goed samenwerken met belangrijke partners, zoals de Dierenambulance en opvangorganisaties zoals Stichting De Toevlucht. Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente de inwoners van Diemen voorlicht over de manieren waarop je in je doen en laten zelf kunt bijdragen aan het dierenwelzijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018