Steun ons en help Nederland vooruit

Doorstroming

Met betaalbare woningen in het middensegment wordt mensen in een sociale huurwoning de mogelijkheid geboden om door te stromen. Dat is ook gunstig voor een volgende generatie Diemense starters, die dan weer in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning. Ook kan liberalisatie van huidige sociale huurwoningen, een middel zijn om scheefwonen te beperken en doorstroming op gang te brengen. Een dergelijke liberalisatie moet wat D66 betreft wel gecompenseerd worden met nieuwbouw, zodat het aantal beschikbare sociale huurwoningen niet afneemt. Verder kunnen ouderen gestimuleerd worden om te verhuizen naar kleinere en voor senioren meer geschikte woningen. Dit moet aantrekkelijk worden gemaakt door een passende verhuisvergoeding en een redelijke huur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018