Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke samenwerking

Het kabinet is momenteel bezig met grote hervorming die voor alle burgers ingrijpende gevolgen heeft. Vanaf 2015 zullen de gemeenten naar verwachting verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participaciewet en de taken die van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden overgeheveld. De achterliggende gedachte is dat voor deze regelingen beleid en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger moet liggen.

D66 ondersteunt deze gedachte en het besluit. Echter, D66 meent dat dit een enorme hervorming is met grote consequenties voor gemeenten en vindt dat deze overgang zeer zorgvuldig en goed ingevoerd en begeleid dient te worden. De gemeente moet 1 januari 2015 volledig klaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken zodat de direct betrokkenen hier geen nadelige consequenties van zullen ondervinden.

De gemeenten krijgen met de uitbreiding van taken geld, maar minder dan de Rijksoverheid nu aan deze werkzaamheden uitgeeft. Dit heeft vooral voor de kleinere gemeenten grote consequenties. De Rijksoverheid vindt dat de kleinere gemeenten samenwerkingsvormingen moeten vinden om deze werkzaamheden binnen de financiƫle kaders te kunnen uitvoeren. D66 ondersteunt dit en meent dat goed gekeken moet worden welke samenwerkingsvormen de gewenste oplossingen kunnen bieden. Hierbij moet altijd gekozen worden voor vormen waarbij de samenwerking effectief is en de transparantie en de democratische controle gewaarborgd blijft. We moeten waken voor stroperigheid, ondoorzichtigheid en gebrekkige democratische controle.

D66 vindt verder dat bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten goed gelet moet worden op gelijksoortigheid en gelijkwaardigheid. D66 staat voor het behoud van de eigen identiteit van Diemen en een bestuur zo dicht mogelijk bij de bewoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018