Steun ons en help Nederland vooruit

Het groene buitengebied van Diemen

Rond Diemen bevinden zich prachtige natuurgebieden, zoals het Diemerbos, het PEN-bos en de Diemer Vijfhoek. D66 wil zuinig zijn op de natuurwaarden in deze gebieden. Om de natuur zo veel mogelijk te sparen, willen we de groei van het aantal woningen en bedrijven opvangen binnen bestaand bebouwd gebied. Dat kan door dichter op elkaar te bouwen en door kantoren te transformeren naar woningen. Verder wil D66 dat bewoners en bezoekers meer genieten van het groene buitengebied, als een plek van rust en ontspanning. Op bepaalde plekken wil D66 ook andere vormen van recreatie mogelijk maken, zolang dit de natuur niet aantast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018