Steun ons en help Nederland vooruit

Luchtkwaliteit

Een schone gemeente vraagt niet alleen om goede afvalinzameling en handhaving, maar ook om goede luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Diemen moet wat D66 betreft beter worden gemeten. Waar zich problemen voordoen, moet een plan op maat worden gemaakt. Scholen en speeltuinen dienen hierbij speciale aandacht te krijgen.

Om schone lucht in de hele gemeente te bewerkstelligen, moet ook een aantal algemene maatregelen worden genomen. Bij het GVB moet er op worden aangedrongen om schone bussen in te zetten. Elektrisch rijden door bewoners moet worden gestimuleerd door laadpalen snel te plaatsen. En de gemeente moet zelf schonere voertuigen inzetten, naar het voorbeeld van het team Handhaving dat nu al in schone auto’s rijdt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018