Steun ons en help Nederland vooruit

Meer waardering voor leerkrachten

Er dreigt in onze regio een groot tekort te ontstaan aan leerkrachten. Van leerkrachten wordt steeds meer verwacht en de arbeidsvoorwaarden staan onder druk. D66 hoopt dat op landelijk niveau geld wordt gereserveerd om de cao te verbeteren. Ook vinden we dat leerkrachten zoveel mogelijk tijd moeten kunnen besteden aan het onderwijs zelf en niet aan toenemende verantwoording en regelgeving. De landelijke en lokale overheden dienen daarvoor de voorwaarden te scheppen. De leerling en leraar horen weer centraal te staan in de klas. D66 wil dat leerkrachten en scholenteams gebruik kunnen maken van een beurs om zich verder te ontwikkelen, naar Amsterdams voorbeeld. Ook moet het voor leerkrachten betaalbaar zijn om in Diemen te wonen. Daarom moeten startersleningen ook worden opengesteld voor leerkrachten aan Diemense scholen. Ook wil D66 dat er meer wordt ingezet op middeldure huurwoningen. Hierover leest u in het hoofdstuk ‘Ruimte en wonen’. Ook stellen wij voor dat de gemeente jaarlijks een verkiezing ‘Diemense Leerkracht van het Jaar’ organiseert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018