Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid zoals invoering van blauwe zones en betaald parkeren zijn uitsluitend bedoeld om het parkeren in drukke gebieden te reguleren, ten gunste van inwoners en lokale ondernemers. D66 vindt het van groot belang dat deze blauwe zones ook in de toekomst slechts worden ingevoerd waar dit echt noodzakelijk is. Bovendien dient voor ons het parkeerbeleid te allen tijde kostendekkend te blijven. Wat D66 betreft mag het nooit worden ingezet als inkomstenbron voor ander gemeentelijk beleid.

In diverse wijken wordt door meerdere inwoners gevraagd om een blauwe zone, terwijl ongeveer evenveel mensen in die wijk fervent tegenstander zijn. Bovendien wordt door invoering van parkeerregulering in de ene wijk, het probleem doorgaans verplaatst naar aangrenzende wijken. D66 wil dat in de komende raadsperiode het parkeerbeleid in de gehele gemeente wordt heroverwogen, in samenspraak met voor- en tegenstanders. D66 wil samen met alle belanghebbenden keuzes kunnen maken die de parkeerproblematiek in de hele gemeente zo adequaat mogelijk oplossen, met zoveel mogelijk draagvlak onder bewoners en ondernemers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018