Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Mentale of fysieke beperkingen mogen geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het niveau dat bij een kind past. D66 wil dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden. Het gat tussen regulier en speciaal onderwijs moet kleiner worden door meer uitwisseling van leerkrachten en kennis, en door voorzieningen dicht bij elkaar te huisvesten. Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs zijn. Kinderen mogen onder geen beding onnodig en doelloos thuiszitten. Als passend onderwijs binnen een onderwijsinstelling niet mogelijk is, moet dagbesteding gericht op maximale ontplooiingskansen beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018