Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

Moet de gemeente de inwoners bij belangrijke beslissingen raadplegen via een referendum?

D66 is groot voorstander van burgerparticipatie. Een referendum is een middel om inwoners te betrekken bij besluitvorming. In veel gevallen is het verstandig om belanghebbenden al te betrekken bij de planvorming. Wel moet worden voorkomen dat een mondige minderheid een onevenredig grote stempel drukt op de besluitvorming.

Dit standpunt van D66 Diemen over referenda maakt onderdeel uit van de StemWijzer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018