Steun ons en help Nederland vooruit

De school als spil in de wijk

Elke school heeft een relatie met de directe omgeving, immers de meeste kinderen zijn afkomstig uit de wijk waarin de school staat. Brede scholen bieden de mogelijkheid dat niet alleen kinderen, maar ook ouders elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontplooien. Elke wijk in Diemen heeft een andere bevolkingssamenstelling. Dit resulteert in verschillende wensen en behoeften van kinderen en ouders per wijk. D66 vindt dat de identiteit en het aanbod van de school hierop moeten zijn afgestemd. Het schoolbestuur werkt hierin nauw samen met de gemeente. Een basisschool is niet alleen de spil in de wijk, maar zou ook meer de spiegel van de wijk moeten zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018