Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale woningbouw

In Diemen is een tekort aan sociale huurwoningen. D66 vindt dat de gemeente zich actief moet inzetten om nieuwe sociale woningbouwprojecten van de grond te krijgen en hier desnoods ook financieel aan moet bijdragen. D66 wil dat sociale huurwoningen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor de huidige inwoners van Diemen, onder wie Diemense starters. Op deze manier wordt de sociale cohesie in Diemen versterkt. D66 is voor een goede spreiding van sociale woningbouw over de verschillende wijken. De ervaring leert dat dit de leefbaarheid ten goede komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018