Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en onderwijs

Sport en bewegen hebben een gunstig effect op het leervermogen van kinderen. Door middel van sport kunnen kinderen ook hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Door te sporten wordt de teamgeest bij kinderen aangewakkerd en leren zij samen te werken. D66 wil dat de gemeente samen met het onderwijs en de naschoolse opvang inzet op een grotere sportdeelname van kinderen. We willen de uitgaven aan het bewegingsonderwijs door vakleerkrachten voortzetten, schoolzwemmen blijven faciliteren voor de basisscholen die daar gebruik van willen maken, de organisatie van schoolsporttoernooien stimuleren en meer kinderen via gymlessen en naschoolse workshops naar Diemense sportverenigingen geleiden. Een goede afstemming tussen vakleerkrachten gymnastiek, buurtsportcoaches en sportverenigingen is van groot belang om dat doel te bereiken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018