Steun ons en help Nederland vooruit

Sport voor iedereen

Veel inwoners van Diemen zijn prima in staat om zelf de mogelijkheden te creëren om te sporten. Voor sommigen is dat echter niet vanzelfsprekend, dan moet de gemeente bijspringen. Zo zijn er kinderen die niet kunnen sporten vanwege de financiële situatie van hun ouders. Het jeugdsportfonds vervult hierin een steeds belangrijkere rol. Ook het versterken van het sport- en beweegaanbod voor ouderen is een belangrijk aandachtspunt. D66 ziet hier een rol weggelegd voor de Stichting Welzijn Diemen, met name voor de buurtsportcoaches. Deze buurtsportcoaches leveren nu al een belangrijke bijdrage aan de sportdeelname van kinderen en ouderen. Vanuit hun nieuwe thuisbasis op het Van Markenplantsoen moet dit verder worden uitgebouwd, in samenwerking met sportverenigingen, basisscholen, naschoolse opvang, verzorgingshuizen en welzijnsinstellingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018