Steun ons en help Nederland vooruit

Sportverenigingen

Sportverenigingen zijn organisaties die veelal afhankelijk zijn van contributies van leden en de inzet van vrijwilligers. Dit functioneert vaak erg goed. Verschillende sportverenigingen bestaan al heel lang en zijn goed in staat gebleken om nieuwe uitdagingen steeds weer het hoofd te bieden. Het toenemend consumentisme in onze huidige maatschappij is één van die uitdagingen: sommige leden zien zichzelf meer als klant dan als lid van een sportvereniging, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Mede hierdoor hebben sommige verenigingen te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de toenemende regelgeving op verschillende terreinen, zoals horeca, milieu en accommodaties. Hierdoor is het verder professionaliseren van de verenigingsstructuur vereist. Niet elke vereniging weet daar goed raad mee. D66 waardeert de inzet van alle vrijwilligers binnen de sportverenigingen enorm en vindt het belangrijk om dit ook te laten blijken. De gemeente moet sportverenigingen bijstaan om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De gemeente investeert met name bij teamsporten veel geld in sportfaciliteiten. Het is wenselijk dat verenigingen in partnerschap met de gemeente een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Zo kunnen sportverenigingen allerlei initiatieven ontplooien voor mensen die geen lid van de vereniging zijn, en met dat doel de ruimte van de eigen sportaccommodatie beschikbaar stellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018