Steun ons en help Nederland vooruit

Uitbreiding van het voorzieningenniveau

Voor de leefbaarheid in Diemen is een goed voorzieningenniveau essentieel. Dit betekent dat de gemeente niet alleen moet inzetten op de bouw van woningen, hoe lucratief ook, maar ook op uitbreiding van de voorzieningen. Goede voorzieningen maken het wonen in Diemen immers aantrekkelijk en praktisch. D66 opteert hierbij voor een middelbare school, een extra sporthal, hockeyvelden, meer cultureel aanbod en attractieve mogelijkheden om te ontspannen in de buitenlucht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018