Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig schoolklimaat

Pesten op school is een groot probleem, kinderen zijn soms voor het leven getekend. D66 wil beter inzicht krijgen in het schoolklimaat op de verschillende Diemense basisscholen. Mocht het schoolklimaat in het geding zijn, dan bestaat er een gedeelde verantwoordelijkheid om dit aan te pakken. Niet alleen de scholen en ouders van de leerlingen, maar ook jeugdzorgorganisaties en de gemeente dienen een actieve rol te spelen om de problemen op te lossen. De gemeentelijke leerplichtambtenaren hebben een belangrijke taak in het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Het accent hierbij moet volgens D66 liggen op het voortgezet onderwijs (VO). De leerplichtambtenaren moeten dan ook goede relaties onderhouden met alle VO-scholen waar Diemense kinderen naartoe gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018