Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig verkeer

D66 vindt verkeersveiligheid in de gemeente vanzelfsprekend heel belangrijk. De toekomstige ondertunneling bij station Diemen levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en zal in de toekomst ongelukken bij het station kunnen voorkomen.

Er zijn nog meer plaatsen in Diemen waar de verkeerssituatie veiliger kan dan nu het geval is. D66 vindt het van groot belang dat op deze locaties voldoende wordt gehandhaafd op het naleven van de verkeersregels. Ook willen we dat op alle locaties waar nu een verhoogd risico op verkeersongevallen heerst, wordt gekeken of door een andere inrichting van de openbare ruimte, de belangrijkste knelpunten kunnen worden weggenomen.

Als gemeente kun je niet alles weten en ben je voor informatie vaak aangewezen op inwoners, die de situatie in hun eigen omgeving het beste kennen. Om te achterhalen of er verkeersonveilige situaties zijn die de gemeente nog niet goed in beeld heeft, is het belangrijk om bij inwoners actief navraag te doen en te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018