Steun ons en help Nederland vooruit

Vroege en voorschoolse educatie

D66 vindt dat ieder kind, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of sociaal economische achtergronden, alle mogelijkheden moet hebben tot het volgen van onderwijs. Dit begint al vóórdat een kind naar de basisschool gaat. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar moeten toegang hebben tot voorschoolse voorzieningen. Zo wordt immers bevorderd dat kinderen met uiteenlopende achtergronden van jongs af aan met elkaar in aanraking komen. Door kwalitatief goede opvang kunnen zij spelenderwijs hun talenten ontwikkelen en worden eventuele (taal-)achterstanden teruggedrongen of voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018