Steun ons en help Nederland vooruit

Windmolens in Diemen

D66 wil dat Diemen een serieuze bijdrage levert aan de energietransitie. Onze ambitie is dat het stroomverbruik van Diemense huishoudens duurzaam wordt opgewekt op Diemens grondgebied. Om dat te realiseren vinden wij ook het plaatsen van windmolens een belangrijke optie, aangezien windmolens relatief veel stroom kunnen opwekken op een beperkte ruimte. Wel willen we in Diemen alleen windmolens plaatsen als dat veilig kan, als het voldoende past binnen de omgeving en na een zorgvuldig participatietraject. Bovendien moeten inwoners van Diemen kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van windmolens.

Laatst gewijzigd op 1 maart 2021