Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

De komende jaren zijn er nog vele uitdagingen. Dit geldt ook voor Diemen.

Duurzaamheid en Milieu

D66 is toegewijd aan de doelstelling om de gemeente Diemen energieneutraal te maken met het jaar 2040.

Zorg en Welzijn

D66 wil dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen.

Onderwijs

D66 vindt dat iedereen zich maximaal moet kunnen ontplooien en hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs.

Wonen, Ruimte en Leefklimaat

D66 vindt dat Diemen een gemeente hoort te zijn waar voor iedereen plek is, van jong tot oud.

Veiligheid en Handhaving

Vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Verkeer en Vervoer

De bereikbaarheid maakt Diemen een aantrekkelijke gemeente en dit moeten we dan ook koesteren.

Bestuur en Burger

D66 wil graag dat de burger voldoende betrokken wordt bij de besluitvorming.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren.

Sport

Sport zorgt niet alleen voor een fittere en gezondere samenleving, het zorgt ook voor onderling contact, creëert vriendengroepen en onderling respect.

Citymarketing

D66 Diemen vindt het zinvol voor de gemeente Diemen om actief te zijn met citymarketing.