Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en burger

D66 wil graag dat de burger voldoende betrokken wordt bij de besluitvorming.

Financiƫn, organisatie en dienstverlening

De komende jaren zijn er nog vele uitdagingen. Dit geldt ook voor Diemen.

Ruimte en wonen

D66 vindt dat Diemen een gemeente hoort te zijn waar voor iedereen plek is, van jong tot oud.

Verkeer en vervoer

De bereikbaarheid maakt Diemen een aantrekkelijke gemeente en dit moeten we dan ook koesteren.

Natuur, groen en recreatie

Natuur en groen zijn essentieel voor de leefbaarheid van Diemen, daarom wil D66 dat er voldoende groen is in de Diemense woonwijken.

Duurzaamheid

D66 Diemen heeft een grote ambitie: Diemen in 2030 energieneutraal.

Economie

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de gemeente en alle inwoners van Diemen. Door ondernemerschap te stimuleren en bedrijven aan Diemen te binden, stimuleert de gemeente de werkgelegenheid.

Onderwijs

D66 hecht grote waarde aan onderwijs, omdat ieder mens zich optimaal moet kunnen ontplooien.

Zorg en welzijn

D66 wil dat mensen ondersteund worden bij het zelf regie nemen over hun verzorging.

Veiligheid en handhaving

Inwoners, ondernemers en bezoekers van Diemen moeten zich in onze gemeente te allen tijde veilig kunnen voelen.

Armoede

D66 wil dat mensen duurzaam uit de armoede kunnen komen, met name door het vinden van werk.

Diversiteit en inclusie

Voor D66 staat voorop dat Diemen voor iedereen een veilige en waardevolle plaats is om te leven en te werken.

Sport en bewegen

D66 wil dat de inwoners van Diemen een leven lang de mogelijkheid hebben om te sporten en bewegen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is een reflectie van de diversiteit in de samenleving..

Daarom Diemen

D66 vindt het belangrijk dat de identiteit en het imago van Diemen worden versterkt en de belevingswaarde van Diemen wordt verhoogd.