Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 hecht grote waarde aan onderwijs, omdat ieder mens zich optimaal moet kunnen ontplooien. Goed onderwijs vormt immers de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling, levensgeluk en welvaart. Het onderwijs moet zodanig zijn ingericht dat ieder kind met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien en uitzicht heeft op een baan. Onderwijs vervult ook een belangrijke schakel in het versterken van de verbondenheid en samenhang, die mensen ervaren met elkaar en met de plaats waarin zij wonen. Dit zijn belangrijke redenen waarom D66 een middelbare school in Diemen wil realiseren.

D66 hecht grote waarde aan onderwijs, omdat ieder mens zich optimaal moet kunnen ontplooien.