Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en handhaving

Inwoners, ondernemers en bezoekers van Diemen moeten zich in onze gemeente te allen tijde veilig kunnen voelen. Diemen is op zichzelf een veilige gemeente. Toch is het veiligheidsgevoel in bepaalde delen van Diemen de laatste jaren geschaad door gewelddadige incidenten. Bovendien is gebleken dat op sommige plaatsen in Diemen niet altijd even duidelijk is door wie woningen daadwerkelijk worden gebruikt en met welk doel. D66 juicht toe dat inmiddels flinke stappen worden gezet om de informatiepositie van de gemeente op dit gebied te versterken. Zo kan eventuele criminaliteit effectiever worden bestreden. Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid feitelijk verbeterd, maar zal ook het gevoel van veiligheid weer toenemen.

Inwoners, ondernemers en bezoekers van Diemen moeten zich in onze gemeente te allen tijde veilig kunnen voelen.