Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Onze gezondheid is van het allergrootste belang. Goede zorg is daarom van onschatbare waarde, maar ook hoogstpersoonlijk. Daarom wil D66 dat mensen ondersteund worden bij het zelf regie nemen over hun verzorging. Zorg en welzijn – en meer specifiek ook de uitvoering van taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – moeten erop gericht zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Waar mogelijk moeten mensen zelf intensief bij hun zorg- en ondersteuningsplannen betrokken zijn en samen met hulpverleners en naasten, de meest passende oplossingen vinden. De gemeente heeft een faciliterende rol en staat klaar voor bewoners die niet in staat zijn om zelf de regie te nemen.

D66 wil dat mensen ondersteund worden bij het zelf regie nemen over hun verzorging.